Life Coaching

Vi kan lära oss att välja våra tankar med omsorg precis på samma sätt som vi kan välja vilken mat vi ska äta eller hur vi vill leva våra liv sett ur ett större perspektiv. Det ligger en enorm kraft i det och att utveckla sitt sätt att tänka om såväl sig själv som om sina möjligheter i livet. Life coaching hjälper dig att scanna av vart du befinner dig i livet idag och utgår från din egen vilja att bygga ditt liv precis så som du drömmer om att leva det för att kunna må ditt allra bästa. Det handlar om att lära sig att se alla möjligheter och inse att det  inte finns några begränsningar förutom dem vi sätter upp för oss själva.

Life coaching kan handla om en massa olika saker för olika människor beroende på vem man är och var man befinner dig i livet. Du kanske vill genomföra en livsstilsförändring, förändra det där som skaver i livet, eller så har du en inre längtan om att förverkliga en livsdröm men vet inte i vilken ände du ska börja? Vi jobbar tillsammans för att du ska uppnå dina mål, förverkliga dina drömmar och hitta det som är sant för dig för att du ska kunna få leva det liv och må som du längtar efter. Lever du till ditt liv så som du önskar leva det eller finns det något du skulle vilja förändra i ditt liv om du bara vågade ta det där första steget?

Create a life you love

Man behöver inte må dåligt för att ha en strävan att utvecklas som människa och vilja leva ut sina drömmar.  Vad jag märker så handlar det istället ofta om en känsla av att det är något som saknas och fattas dig även om “allt borde vara bra”, man vill vidare men vet inte riktigt hur. Eller så kanske det handlar om att bryta negativa tankemönster som du redan vet egentligen håller dig tillbaka från den sortens person du egentligen vet att du är eller skulle vilja vara. Jag har jobbat med coaching länge och utvecklat olika program så att vi kan jobba tillsammans utifrån vart du befinner dig just nu.

Förvänta dig att få större klarhet om både dig själv, ditt liv och att möta förändring så som du önskar se den. Du kommer att känna mer tilltro till dig själv och få ökad självkännedom på köpet. Coaching är också ett fantastiskt verktyg som hjälper människor att hjälpa sig själva, du kommer att utveckla bättre självkänsla och känna mer kärlek till dig själv. Släpp taget om gamla beteenden och begränsande tankemönster som håller dig tillbaka i livet och ersätt istället dem tankarna med kraftfulla, kärleksfulla sådana som kommer att ta dig precis dit du vill och till den person du vill vara – och egentligen redan är.

 

TELL ME MORE